18:13
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 182 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 12
0
12 Jeksparro   [Mowzuga geç]
Soñ okaryn! dry

0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
10 Мylayym   [Mowzuga geç]
Behh... Ýüregim gyýylyp gitdi. Birnäçe gün-ä tasirinden çykyp bolmaz indi bu wakanyň. Gaty gyzykly. Prosto, söz ýok.
Ellerňize saglyk, Bagabat aga!

0
9 Nurdan   [Mowzuga geç]
Myradyñ zalym "daýysy" ýene-de uýasyny satasy-ha gelendir Gyran batyryñ elinden alyp. Emma gaýraty çatan däldir-da çyzykdan geçmäge.

0
8 ezizh764   [Mowzuga geç]
Mbäh... Berekella Serdar aga!
Eje hemme ýerde hemişe-de ejedir!
Beýik Biribar hemişe ejelerimiziñ görjek günlerini gowy etsin, olara uzak we abadan ömür bersin!
Dünýe dursa ejelerimiz dursun!

0
7 Nurdan   [Mowzuga geç]
@Bagabat aga, edil güldürip bir hezil berib-a barmaýanam bolsa "mylgydym" diyilýami, garaz şoñ ýalyrak bir zat-da.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Nurdan   [Mowzuga geç]
Duýgulandyryjy... hekaýa çynym bilen gynanyp okap oturanam bolsam Gyran batyryñ itiniñ "sõzlerine" ýylgyranymy duýman galypdyryn..täsiri güýçli hekaýa

0
4 Wirus   [Mowzuga geç]
Ine bular ýaly bolsa hekaýa diýip okasa bolar.

0
3 Akjemal   [Mowzuga geç]
bagabat agza okyjylara gulmegi basardyşy yaly aglamagy - da başartyan eken. sad gyzykly hekaya okap otyrkam bokurdagym dolandyda duyman galdym.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: