08:59
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 308 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 4.3/3
Всего комментариев: 8
0
8 Ependi   [Mowzuga geç]
Ýene gaýtalap okaýjakdym, a;hyry bu mowzugy tapdym diýsem. Me saňa diýen ýaly.

@Bagabat, şu mowzugyň hekaýasyny goýsaňyzlaň haýyşym, täze mowzuk ediň welin, ýitirmäň! Ýitmeli mowzuga däl bu!

0
6 Hyýalkeş   [Mowzuga geç]
Biz bu hekaýalary gülüp okaýas welin başyna şeýle ýagdaýlar dûşen bendeleñ dat gününe.

0
7 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Ependi   [Mowzuga geç]
Hemde, adamyň gaty gahary gelip süňňüne ýetende, hakykatdanam el diýlen zat beýnini diňlemeýär. Meselem, biri bilen ganjaryşsaň we ş.m ýagdaýlarda

0
4 Ependi   [Mowzuga geç]
Täsin hekaýa eken! Soňky döwür şeýle hekaýalara zar bolup gitdim. Kino gören ýaly. Ýöne, gyzykly eser kinodan beter. Görgüli, entegem ellerini habar edip ýetişipdir, ýogsa köpe çyksa erbet bordy tongue Dälileňem ellerini dälihanada berk baglap daňyp goýýanlary şoň üçinmika? Beýni bilen arabaglanşyk üzülýändird-a. Gülüp hezil etdim biggrin Hekaýa bolsada, hakykat bilen çalarak arabaglanyşygy ýogam däl tongue

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 B. Tekäýewa   [Mowzuga geç]
"Başbozar el" wacko

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: