10:46
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 293 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 21
0
21 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Gurbanýaz Daşgynowyñ Kerim aga baradaky ýatlamalarny Garagum žurnalyndan okapdym.Gaty täsirli ýazylypdyr.

0
20 Adamzat   [Mowzuga geç]
Sizde Türkmenistanyň ýaş ýazyjy-şahyrlarynyň 80-nji ýyllarda çap edilen "Garagumyň gülleri" diýen goşgular ýygyndysy we ýazyjy Gurbanýaz Daşgynowyň 90-njy ýyllarda çap edilen  Kerim Gurbannepesow baradaky ýatlamalar kitabynyň elektron görnüşi tapylmazmyka?!

0
19 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
18 jumagylyjovao   [Mowzuga geç]
Men L.Tolstoýy, F.Dostoýewskiýni, M.Lermontowy, O.Haýýamy(rus dilinde, türkmen dilinde maňa agyrrak gelýä),Magtymgulyny näçe gaýtalap okasamam az görýän.

0
17 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
16 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
15 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
14 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
13 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Haçanda haýsy bir ýazyjynyñ,şahyryñ eserlerinde hut özüñi göreñde şol eser iñ halaýan eseriñ bolup biler.

0
12 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
10 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Hydyr Derýaýewiñ "Ykbal"-y näçe haý-haýly bolsada men şol eseriñ içine girip okap bilmedim.Emma Çary Aşyryñ ähli eserini içine girip hat-da şol gahrymanlañ biri bolup okaýan.

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
7 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Onsañam okamagy söýýän adamda pylan zady okaýan diýip goýar ýaly çak ýokmyka diýýän.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
5 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Gaýtalap-gaýtap okaýan kitabym G.Ezizowyñ goşgular ýygyndysy.

1
4 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Kän kitap okamaýandygyny, öñem okamandygyny aýdan meşhur ýazyjylar bar, Çingiz Aýtmatow, Orhan Pamuk ýaly.. Ýöne syn edip görýäñ welin, şeýle ýazyjylaryñ, diñe şu ady tutulan iki ýazyjynyñam eserleri bilen diñe çeper edebiýat gatlagyna ýakyn adamlaryñ habarlydygyny, ýönekeý okyjylar üçin bularyñ içgysgynçdygyny görmek bolýar.

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]