11:22
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 336 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 11
0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
10 Biri   [Mowzuga geç]
Agam dowamyna howes bilen garasyan. Caltjak goyayynda

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
8 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Goşgy bolsa ozuñiz okasañyz, oz aydyşyñyz yaly, yazan zadyñyzyñ äheñini has başgaça we has çuññur berip bilerdiñiz. Yone siziñki proza ahyryn. Prozada hem kino ya teatr eserleru obrazlar kop, ayal obrazy ayal, erkegi erkek okasa we ş.m beyleki ayratynlyklaram goz oñunde tutulsa gowy bormuka diyyan.

1
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Her eseriñiziñ mazmunyna göra saz hem tapyşdyryp okatsañyz-a gowy bordy. Iñ bolmanda Mete hany bir okadyñ ilki bilen.

1
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ony ozuñiz okajak bolmak näma gerek agam, tuweleme Altynjan hatyny teatryñ artistleri sazly zatly gaty oñat edip okapdyrlar-a.

1
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Neme, men ilki Altynjan hatyny okamaga yaydanypdym, dogrusy yaltandymam. Onsoñ sesli gornuşini diñlansoñ (gayta gayta) üç tomunam okadym. Onsoñ içimden käşga taryhy romanlarymyzyñ, iñ bolmanda Aygytly ädimiñ, Doganlaryñ, Gara yyldyrymyñ, Ykbalyñ, Permanyñ, Gara Ýylgynyñ, Ygraryñ, Ojagyñ hem audio gornuşi bolsady diydim. Sebabi şul aydyanlarymyñ hemmesini yonekey okyjylaryñ arasynda okan az az bolsa gerek, hemmesem kuti kuti kitaplar. Emma şularyñ barsynyñ sesli gornuşi bolsa diñlejekler kop bolar.

1
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Onam şu sayta ýükleseñiz nesip edenden. smile

1
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Serdar aga, tuweleme, yazybilyañiz. Mundanam köp bolsun, yone hey, bulary ses yazga geçirtmek, audio kitap etdirmek niyetiñ yokmy? Gaty gow-a bolardy, hem okamagy kanbir halaman diñlemegi halayan okyjylar üçinem.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: