08:00
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 446 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 13
0
13 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
12 Ashyr Sapar   [Mowzuga geç]
ýöne bu makaladaky ýaly juda ownuk bäsdeşlik däl-de has ulurak mslm, biznes diňe konkurensiýanyň hasabyna ösýä ýa bolmasa uludan uly ylmy açyşlar bäsdeşligiň miwesi

0
11 Ashyr Sapar   [Mowzuga geç]
Eger dünýede ösüş bar bolsa oda bäsdeşligiň hasabynadyr diýerdi daýym...

0
10 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
7 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Ilden kem galmajak bolup ylgaýan wagtymyz ömrümiziñ iñ ajaýyp günlerniñ deñinden ylgap geçýänimizi duýmaýas.
Şoñ üçinem beýikleñ yzyndan ylgaman,özümizden has pes adamlañ bardygy hakda oýlanyp günümize şükür edip ýaşamak nesip etsin.

0
4 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
@Bagabat sag boluñ dogan.Siziñ durmuş hakdaky ýazgylarñyzy okasam öz añymdan syzylyp çykan ýaly duýgylary başdan geçirýän.Dogrusy aýtmaga söz tapamok.

0
3 Kimdir biri   [Mowzuga geç]
@Bagabat, siz bn sorag-jogap alyşmak mumkin bolsa gailinizi goyayyn shutak? geçen makalarda ubsumi cekdiniz

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
@Bagabat,il arasynda mundan has uly mesele bar.Ýagny ilden artyk,üýtgeşik boljak bolmak meselesi...

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: