1 2 3 ... 14 15 »
ÇILIME DEGIŞLI BIRNÄÇE MESELE

1. Çilim temmäki (tütün) ösümliginiñ (nikotina tabakum) guradylan ýapraklaryndan taýýalanylýar. Temmäki, puro, ysgalýan temmäki we hatda çeýneme görnüşlerini ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 31 | Добавил: Jeksparro | Дата: Düýn | Teswirler (0)

DÜMEW SANJYMY

Düwew möwsümi ýetip geldi.
Düwewiñ sanjymy (waksinasy, priwywkasy) bolsa ýok.
Koronawurusa ýoluksak, ölme ähtimallygymyz bar, korona keseline dümew bilen bile ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 73 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (4)

ÝAZMAGYMYZY ISLÄNOKLAR

Bilýäñizmi, "Sam akga"-ABŞ näme diýipdi barmagyny çommaldyp bize:
- Kenep ekmeli dälsiñiz!
- Tütün dikmeli dälsiñiz!
- Şekerçiñrik önümçili ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 72 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.10.2020 | Teswirler (1)

ÝOKANJA GARŞY GÖREŞDE DÖWLETIÑ BÄHBIDI!..

ABŞ-nyñ Prezidenti Donald Tramp halky howsala düşürmekden çekinendigi üçin köpçülikleýin ýokanç kesel başlanda kowid-19-yñ üns bereniñe degmeýän ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 84 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.10.2020 | Teswirler (0)

"MENZILIÑ" ASYL ROLY

Pikirlenmek - pikiriñi başgalara beýan edip bimek bilen netijelenýän proses...
Nädip pikirlenip bolýandygynyñ ýoly-usuly öwredilmeýär; filosofiýa dersi okuw j ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 28 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.10.2020 | Teswirler (0)

MERI

Meri. Irlandiýada dünýä indi. Ýurdunda dörän uly gahatçylyk, gytçylyk zerarly ABŞ-na göçdi.
1900-njy ýyldy. Nýu-Ýorkuñ golaýynda ýerleşen Oýster posýologyna göçüp bardy. Aýry- ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 64 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.10.2020 | Teswirler (1)

TABU - HAKYKATYÑ DUŞMANY

Demagogiýa...
Halkyñ isleg-arzuwlaryna we gorkularyna esaslanyp ýöredilýän syýasat we goldaw gözlegi.
Halk bilen baglanyşykly islendik zady çişirmäg ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 45 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.09.2020 | Teswirler (0)

IÑ PEÝDALY DERMAN: TARYH

Türkmenler Anadoludaky ilkinji resmi dermanhanasyny 1206-njy ýylda Kayseride açdy: Göwher Nesibe soltan şypahanasy. Wagtyñ geçmegi bilen dowamy-da geldi&hellip ... Doly oka»

Категория: Medisina | Просмотров: 64 | Добавил: Gökböri | Дата: 31.08.2020 | Teswirler (0)

ÝAŞULYLAR ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK: ÝAŞULY NESLI NÄDIP GORAMALY?

Häzirki zaman dünýäsinde ýaşuly adamlar işjeň durmuş ýörelgelerini alyp barmagyny dowam edýärler: işe gitmek, sagdyn durmuş ýöre ... Doly oka»
Категория: Medisina | Просмотров: 66 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 25.08.2020 | Teswirler (1)

EGER-DE...

Eger-de siziñ maşgalañyzda birinde ýiti respirator keselleri (dümew) ýa-da ýiti respirator sindromy (pnewmoniýanyñ agyrlaşmagy) kliniki alamatlary ýüze çyksa:
(umumy gowşak ... Doly oka»

Категория: Medisina | Просмотров: 108 | Добавил: Nurdan | Дата: 08.08.2020 | Teswirler (2)