1 2 3 ... 32 33 »
YMAMOGLUNYÑ ÝOLY

Ekrem Ymamogly "Karar" gazetesinde makala bilen çykyş etdi. Makalada gowy seljermeleri berdi:
“1873-nji ýylyñ ykdysady krizisiniñ birinji jahan urşuna se ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 9 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

HAÝSY RESPUBLIKA?

Dünýäniñ 206 döwletiniñ 159-y resmi adynyñ bir parçasy hökmünde respublika sözüni ulanýar!
“Jumhuriýet” (respublika) sözüniñ taryhymyz ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 32 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (0)

GAMÇYLY GYZ

"Sowuk uruş" döwründe türk habar beriş serişdeleriniñ žurnalistligiñ hakyky prinsiplerinden daşlaşyp, birtaraplaýyn "habarlary" bermek bilen meşgullanandygy indi gizlin zat dä ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 63 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.10.2020 | Teswirler (3)

PERIŞDELERIÑ JYNSY BOLUP BILERMI?

Mahal-mahal daşary ýurtlara syýahat edip, belli bir wagta çenli ýurdumyzdan aýry galmaly bolýaryn.
Dolanyp gelenimde, seredip görýän welin, hemme ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 58 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (0)

BÄBEK GANDARY

SSSR 1989-njy ýylda çagşamaga başlady. Sowet döwründe özygtyýarly bolanam bolsalar, garaşsyz bolup bilmedik Azerbaýjan we Ermenistan döwletleri garaşsyzlygyny yglan etdiler. ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 170 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.10.2020 | Teswirler (64)

NOSTALGIÝA GÖKNARY

Baryp-ha 1450-1850-nji ýyllar aralygynda şweýsariýaly hakyna tutma esgerler giñden meşhur bolupdyr.
Şweýsar oba-kentlerinden toplanyp, urşujy edip ýetişdirilýä ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 83 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (10)

BIZIÑ ÇEPÇILERIMIZ

Biziñ "çepçilerimiziñ" Kiprdäki saýlawlardan aljak dersi ýokmy?
Geçen saýlawlarda 60.5% ses alan çepçi Mustapa Akynjy bu gezegem ýeñiş gazanjagyny umyt ed ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 42 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (1)

LIWANLYLAR AÝAGA GALDY: "BIZ BÄRDE DEMONSTRASIÝA GEÇIREMZOK, REWOLÝUSIÝA GEÇIRÝÄRIS!"

(Şirin Paýzynyñ Beýrut reportažlary...)

Beýrut howa menziline baranymda içimdäk ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 66 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (2)

"SÖZCÜ"

Türkiýe respublikasynyñ taryhynda hiç bir gazet "Sözcü" gazeti ýaly sistematiki hüjüme uçran däldir.
Gazet 4.877 gün bäri arakesmesiz çapdan çykyp gelýär.
Şunça wagt ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 67 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.10.2020 | Teswirler (2)

PARHYNDAMYSYÑYZ?

Merkizi metbugat serişdelerinde - işlemedik gazetim we teleýaýlymym galmady. Habar beriş merkezlerinde hemişe şuny eşitdim:
- Kipr habarlary okalmaýar.
- Ki ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 100 | Добавил: Gökböri | Дата: 17.10.2020 | Teswirler (2)