Страницы: 1 2 3 ... 17 18 »
Показано 1-15 из 262 сообщений
0  
262. [Yusup]   (18.09.2021 07:29)
@Bilbil Emailin yitiren bolsan onki hasabyn hezil bermez.
Eger email adredini yatlap bilsen
https://guid.uid.me/
girip
ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ? duwman usti bilen dikeldip bolyar.

0  
261. [Hаwеrаn]   (17.09.2021 16:55)
Salam. Taze nik açaymasañyz. haweranm@mail.ru emal-e yazaýyñ, taze login-parol açyp berayerin.

0  
260. Bilbil   (17.09.2021 16:36)
Salam.Has türkmen men Zyýada agza. Men öz profilimden girip bilemok. Gmail poçdamyň adresini ýitirdim.Maňa öz nigimden girmäne kömek edäýiň.

0  
259. [Yusup]   (16.09.2021 21:22)
Tirkis Jumageldiyewin "Omurzaya". Reýimbaý Sabyrowun "Ynsap" powestlerini okap gaty haladym. Bashga haysy proza eserlerini okamagy maslahat beryaniz!? Saytda yazgylar kop welin haysyny okajagyny biler yaly dal

-2  
258. Gözel   (16.09.2021 12:09)
Şu üç dört güniň içinde ýazylN goşgularyň ählsinem haladym. Esasan Suraýjanyň goşgularyny...

+2  
257. [Mähri3251]   (14.09.2021 18:00)
Hemmänize minnetdar

0  
256. Bagabat   (12.09.2021 10:45)
Profilime girip bilemok diyyanim, profilin paroly e- mail-de. Ay bolya, otpuska yene 3-4 gunden kaput bolya.

0  
255. Bagabat   (12.09.2021 10:39)
@Yusup, Apple Safari.

0  
254. [Yusup]   (12.09.2021 07:42)
Telefondan gireninizde haysy browser ulanyanyz?

0  
253. Bagabat   (10.09.2021 21:33)
@Haweran, uch yyldan birinji gezek zahmet rugsadyna chykdym welin, barde e-mail acmayar. Shol sebapli profilime girip bilemok. Yone "По секрету всему свету" diylishi yaly shu gunler yaman shuwelenli yazylya. Ya oban howasy tasir edya, ya-da dynchlyk. 15 yyl stazly koneje kompumda gunde haydayan. Nesip bolsa, otpuskadan son shahere dolansam, yazanlammy hodurlemekchi. Bu yazyan zadymda turkmen elipbiy programmasy yok. Kechiresiz.

0  
252. [Hаwеrаn]   (10.09.2021 21:23)
Agam, näme boldy, myhman bolup ýazýañ.. (

0  
251. Bagabat   (10.09.2021 21:01)
Her kim bir zatdan kösenip ýör.
Kimsäň nany heňli-de çorbasy şurruk.
kimsäň bolsa köşki dar-da, göwheri ownuk.

0  
250. Bagabat   (10.09.2021 15:05)
Bu dünýäni kimse tutdy serşite,
Adam ogly her haýsysy bir işde,
Harut, Marut atly iki perişte,
Babyl çah içine düşende bardyr.

Şiri-Haýdar diniň gapysyn açdy,
Bilal azan aýtdy, kapyrlar gaçdy,
Abubekir, Omar, Osman uruşdy,
Aly din gylyjyn çalanda bardyr.

Igne üçin Isa asmanda galdy,
Isgender Zülkarnaýyn dünýäni aldy,
Musanyň hasasy aždarha boldy,
Nesiminiň postun soýanda bardyr.

0  
249. Bagabat   (10.09.2021 15:02)
Mahmyt Gayyby saz barada:
Saz bilen söhbedi ýaman diýmäňler,
Adam Ata, Howa bolanda bardyr.
Habyl bile Kabyl ene goýnunda,
Olar bu dünýäge gelende bardyr.

Mollalar jem bolup tapmady delil,
Men saňa sygyndym, ýa, Repbim Jelil,
Ysmaýyl pygamber, Ybraýym Halyl,
Mekge binýadyny salanda bardyr.

Mollalar jem bolup geldiler heme,
.«Hazar ente» diýmäň manysy näme?
Patyşa bolup ötdi şahy Jüm-jüme,
Dünýäniň lezzetin dadanda bardyr.

0  
248. Bagabat   (09.09.2021 21:19)
Draco dormiens nunquam titillandus - Ukudaky azdarhany gizzeleman!


Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: