Страницы: 1 2 3 4 5 6 »
Показано 1-20 из 118 сообщений
0  
118. [Gurgencli]   (28.10.2020 07:34)
*Ärtogrul

0  
117. [Gurgencli]   (28.10.2020 07:33)
"Ärtogur" seriali tamamlanansoň režisorini özbekistana çagyrdylar, pikiralyşdylar, öwrendiler.

0  
116. [Gurgencli]   (28.10.2020 06:23)
Soňky goýan smilemi görmänsiň öýdýän sad

0  
115. [Hаwеrаn]   (28.10.2020 00:08)
Ükejanlaryñ şeýtjegini öñdenem añýadym...

0  
114. [Hаwеrаn]   (28.10.2020 00:07)
"Halaýyk gyz gitdi, gyz... gyz gidendir-uuuww" wink

0  
113. [Hаwеrаn]   (28.10.2020 00:06)
Namesi tazelik onuñ?

0  
112. [Gurgencli]   (27.10.2020 22:55)
Taryha gyzyklanýanlara ýene-de bir ULLAKAN TÄZELIK:
Ýakyn günlerde özbekistanyň "Milliy tw(MTW" telekanalynda "Jelaledin" hakynda täze taryhy serial başlaýar:(.

0  
111. [Gurgencli]   (25.10.2020 17:46)
Köp sagbol Serdar aga, eliň-gözüň dert görmesin. Köp wagtdan bäri terjime edenime degjek hekaýa tapyp bilmän degişme terjime eden bolup güýmenip ýördüm.

0  
110. [Bagabat]   (24.10.2020 18:11)
Ýene-de amerikaly ýazyjy Entoni de Mellonyň gysgajykdan manyly hekaýatjyklardan ybarat kitaplary bolmaly. "Akmaklygyň bir minudy", "Danalygyň bir minudy", "Guş näme üçin saýraýar", "Gurbaganyň mynajaty" we ş.m..

0  
109. [Bagabat]   (24.10.2020 18:08)
@Gurgençli, terjime etmek üçin agtarýan bolsaň, eýranly satirik Hosrow Şahanyň rus dilinde gowy hekaýalary bar bolmaly. Gysgajykdan düşnükli. Şonuň ýaly-da Zadornowyň hekaýalarynyň dili gowy.

0  
108. [Bagabat]   (24.10.2020 17:49)
@Gurgençli, olaryň haýsy birini sanajak. Ýöne rus satiriklerinden has meşhurlary:
Çehow, Zadornow, Saltykow-Şedrin, Kozma Prutkow, Ilf we Petrow, Žwaneskiý...
Iňlis-sakson dilinde ýazýanlardan bolsa, Mark Twen, Jerom Klapka Jerom, Jonatan Swift, Iwlin Wo, Wudi Allen we ş.m..

0  
107. [Bagabat]   (24.10.2020 17:43)
Mbäh! Özümiň "ors ýa-da iňlisdigimi" şumada çenli bilmändirin wink

0  
106. Jasmin [Dunya]   (24.10.2020 10:12)
Men bilýän, men bilýän. Serdar akgam smile

0  
105. [Gurgencli]   (23.10.2020 19:31)
Ors ýa-da iňlis ýazyjylaryndan satiriki hekaýa ýazýan meşhur ýazyjylaryň atlaryny kim köp bilse şoň gündeligine ullakan goşa bäşlik goýjak biggrin

0  
104. [Gurgencli]   (22.10.2020 05:22)
Saýtdaky derejeler. "Täzeje, gytyndan, betinden, ertirçi, ýaşuly" diýen ýaly

0  
103. Jasmin [Dunya]   (17.10.2020 16:59)
Profilde Рядовой, Лейтенант, Генералиссимус 
diýip ýazylgy kubikler näme bolýaka?... wink

0  
102. [Hаwеrаn]   (08.10.2020 19:45)
Eýse ýaşlary azdyrýan zatlar ündelýärmi bärde?

0  
101. Solmaz   (08.10.2020 18:23)
Halal ýaşamak barada ýazyp, ýaşlara öwüt-nesihat etseňiz has gowy bolardy

0  
100. yagshy   (04.10.2020 09:56)
Yeketak.ru sayta girip bolanok name ucin bilyanizmi.bilyan bolsanz komek edayinda

0  
99. Dunyagozel   (03.10.2020 20:39)
Kömek edäýiň cry bilmän saýtdan çykypdyryn (nädip çykanymam bilemok). Indem girip bilemok cry


Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: