Страницы: 1 2 3 ... 9 10 »
Показано 1-15 из 142 сообщений
0  
142. [Hаwеrаn]   (13.04.2021 10:44)
Janyñyz sag bolsun.

0  
141. Arkaýyn   (13.04.2021 08:20)
Düýn Mahyma jikme-jikläp uzyyyyyyn teswir ýazdym. Belki uzynlygyndandyr: — gitmedi. Soň begendim: düşünhek adam birinji teswirimdenem düşünerdi.Bary bilen oňňut edýän adam bagtlydyr hem baýdyr diýip, özümi köşeşdirdim ))). Näme üçindir şu ýere ýazýanlary problemasyz gidip dur. Şoňa-da şükür!

0  
140. Arkaýyn   (13.04.2021 08:14)
Şony etmejek boldum-da ))), ýogsa düşünýänleň birine ýüzlenemde-de bolardy...

0  
139. [Hаwеrаn]   (13.04.2021 04:56)
Nomeriñizi yazaýyñ onda (gizlin dal bolsa), sms edip ugradaýaryn.

0  
138. Arkaýyn   (13.04.2021 01:13)
Wah, o zatlara düşünýän bolsam, özümem agza bolup bilerdim. Men bir oba oglany, bular ýaly saýtyň bardygynam ýaňyrak bildim ("Galamdaş"-a girenimde), seň ugradan salgyňa hat ugratjak bolubam telefonymy gyzyl-dörjük etdim. Aý, bolýa, hemme zat bähbidedir...

0  
137. [Hаwеrаn]   (12.04.2021 23:18)
hasturkmen84@gmail.com -a yaz, login-parol bererin.

0  
136. Arkaýyn   (12.04.2021 21:25)
Her zat edip gördüm (başardygymdan), ýöne agza bolup bilmedim

0  
135. [Hаwеrаn]   (12.04.2021 19:15)
@Arkaýyn, agza bolup arkaýyn teswir yazsañyz has gowy bordy.
Agza bolmanam arkaýyn yazyan teswirleriñize hic kim päsgel berenok. Diñe sayta girilen wagtda myhman okyjylaryñ teswiri gozden gecirilip tassyklanýar, günüñ 24 sagadyny sayta gozegcilik edip gecirip bilemzok. BAGYSLAÑ

0  
134. Arkaýyn   (12.04.2021 18:10)
Admin, men haçan arkaýyn teswir ýazyp bilmäge mynasyp bolup bilerin? Ýazanym ýa wagty bilen gidenok, ýa-da wagty bilen çykanok (gün geçmän)

0  
133. Elena Prekrasnaya   (12.04.2021 16:22)
Orazanyñ wagtyny goýaýda please

0  
132. Gulsirin99   (11.04.2021 17:05)
Salam öň şu saytda Şeytanyň kitaby diyip biri gowy hekaya yazypdy. Şol awtor yene acaysynda dowamy bilen . Gaty gowy yazylypd welin gözleglerde tapmadym.

0  
131. gulki   (11.04.2021 09:41)
Mahym bilennokmy yukleyanini

0  
130. gulki   (10.04.2021 17:32)
Salam Mahym kompyuterde-de kitaphana.net-den kitap yuklap bolyarmy

0  
129. Dopustim   (09.04.2021 16:11)
gentleman şu smayligi satyn alyp bolarmyka?

0  
128. [Akjemal]   (08.04.2021 20:20)
MAHYM kop sagbol yuklap bildim kitaphana.net-den indi hezil edip okayn smile


Имя *:
Ähli smaýliklar
Код *: